| Home | » | Podia |

De kerk van Hippolytushoef, de Hippolytuskerk, met een daarbij behorend kerkhof, staat prominent op een terp in het centrum en wordt reeds in de 12de eeuw in een oorkonde genoemd.

Uniek op Wieringen is het koor (14de eeuw) van de kerk, omdat dit het enige is dat er van de gotische bouwstijl over is. De negen vensters vertellen het verhaal van Christus.

De kerk wordt voor verschillende doeleinden gebruikt, o.a. als concertpodium.

Klik op de foto voor meer informatie over deze robuuste kerk en het concertprogramma.


Het kerkje van Valkkoog is in de 16e eeuw gebouwd en op een houten plank in de gevel staat: 'Herbouwd in 1839'.

Op een schilderij in de kerk staat een valk en deze herinnert aan het verleden van Valkkoog, dat in de middeleeuwen de koog, het buitendijkse land, was, waar graven en heren hier naar toe kwamen om er de valkjacht te beoefenen.

In de kerk liggen verschillende grafstenen en de oudste dateert van 1600. In 1871 hebben de gebroeders Tadema uit Leeuwarden het orgel gebouwd, dat evenals de kerk, op de monumentenlijst staat.

Het prachtige kerkje is één van de locaties waar concerten in het kader van de Kop Vol Muziek worden gegeven. Klik op de foto.


Het charmante kerkje in Winkel werd jarenlang in de volksmond 'Het Witte Kerkje' genoemd. Toen men tot de ontdekking kwam dat de beschermheilige van dit oorspronkelijk Rooms Katholieke kerkje, de heilige Lucas was, heeft men het kerkje de naam 'Lucaskerk' gegeven.

In 1843 werd de toenmalige kerk gesloopt en de huidige kerk stamt uit 1845. Het prachtige Knipscheer orgel dateert uit 1862. De preekstoel, de herenbank en de grafstenen in de kerk zijn uit de 17de eeuw.

De Culturele Stichting Niedorp (CSN) organiseert sinds 1987 concerten en exposities in de Lucaskerk. Klik op de foto en bekijk het aanbod voor het seizoen 2017-2018.